Agerhusets private pasningsordning i Regstrup

Ved Ea Pauli Jensen - Tlf. 2254 9346

Privat børnepasser vs. kommunal dagpleje

Privat pasningsordning:

Kommunal dagpleje:

- Lille fast gruppe - ingen gæstebørn ved ferie

- Gæstebørn ved ferie

- Ingen ugentligt dag i dagplejehus

- Ugentlig hel dag i dagplejehus

- Frivilligt samvær med kollegaer

- Samvær med dagplejegruppe udvalgt af kommunen*

- Afspadsering valgfrit

- Afspadsering 6 dage

- Ferie fastlægges af børnepasser

- Ferie fastlægges af dagplejer og kommunen

- Tilsyn fra alle børnenes hjemkommuner

- Tilsyn fra dagplejerens hjemkommune

- Der arbejdes med læringsmiljøer

- Der arbejdes med lærerplaner

- Frivillig deltagelse i kurser, foredrag mm. i fritiden. Ekstra timer fra dette afspadseres ikke.

- Dagplejeren skal deltage i fastlagte kurser, foredrag mm. i sin fritid og i sin arbejdstid. De ekstra timer afspadseres, og børnene kommer i gæstepleje.

- Ingen gæstepleje eller vikar ved sygdom.

- Gæstepleje ved sygdom, hvis der er plads

- Ingen mulighed for friplads

- Søskendetilskud gives

- Mulighed for friplads

- Søskendetilskud gives

- Masser mulighed for ture som betales af børnepasser selv

- Kommunen udlåner buskort. Udgifter derudover ikke muligt.

- Bleer, cremer mm. er inkluderet

- Der skal selv medbringes bleer, cremer mm.

- Børnepasser har specialbyggede krybber med ekstra langt liggemål til børnene

- Forældre medbringer barnevogn og sørger selv for vedligehold.

- Børepasser har krybber, som ikke skal tages med hjem

- Barnevognen skal tages med hjem hver weekend og i ferier
- Ingen krav til uddannelse

- Ingen krav til uddannelse

- Åbningstid fastsættes af børnepasser

- Åbningstid 48 timer/ugen

- Intet krav til kvm plads

- Intet krav til kvm plads

 

*En kommunal dagplejegruppe består af 6-8 dagplejere. Man må kun omgås disse dagplejere, da man gæsteplejer for hinanden. Man må ikke have irrelevant besøg i sit hjem.

En privat børnepasser bestemmer selv, hvem hun/han vil omgås. Der er plads til familiebesøg og udflugter til kollegaer, som man selv vælger, har kemi med og som man deler pædagogisk tilgang til børnene med.