Agerhusets private pasningsordning i Regstrup

Ved Ea Pauli Jensen - Tlf. 2254 9346

Influenza

En luftvejssygdom med feber og påvirket almentilstand. Sygdommen kan skyldes flere forskellige influenzavirus. Influenza forekommer næsten udelukkende i vintermånederne.

Om smitte: Smitte overføres med luftvejssekret via hænder eller genstande eller ved dråber,
der hostes eller nyses ud i luften. Sygdommen er meget smitsom fra dagen inden sygdomsudbrud til 3-4 dage senere.

Må komme i Agerhuset: Når barnet er helt raskt og det har været rask og uden feber og almen upåvirket i et døgn.