Agerhusets private pasningsordning i Regstrup

Ved Ea Pauli Jensen - Tlf. 2254 9346

Diarré og opkastning

Ved diarré forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løse afføringer inden for ét døgn. For at man kan tale om diaré, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster. Diarré kan skyldes infektioner med virus, bakterier
eller parasitter.
Desuden får mindre børn ofte opkastning eller diarré ved mange sygdomme
uden for mave-tarm-kanalen, fx halsbetændelse, mellemørebetændelse og
urinvejsinfektion.


Om smitte: Smitte overføres med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer.
Især norovirus kan overleve lang tid på overflader og kan være vanskelig
at komme af med selv ved omhyggelig rengøring og hygiejne.
Den væsentligste smitteoverførsel i institutioner sker fra personer, der er i
inkubationsperioden, har diarré i familien, aktuelt er syge, eller er kommet for
hurtigt tilbage igen i institution.

Må komme i Agerhuset: Når barnet er rask, afføring er normal og der er gået 48 timer siden sidste symptom (dvs. sidste tynde afføring eller opkast).