Agerhusets private pasningsordning i Regstrup

Ved Ea Pauli Jensen - Tlf. 2254 9346

Diarré og opkastning

Må komme i Agerhuset: Når barnet er rask, afføring er normal og der er gået 48 timer siden sidste symptom (dvs. sidste tynde afføring eller opkast).

Ved diarré forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løse afføringer inden for ét døgn. For at man kan tale om diarré, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster. Diarré kan skyldes infektioner med virus, bakterier eller parasitter.
Desuden får mindre børn ofte opkastning eller diarré ved sygdomme uden for mave-tarm-kanalen, fx halsbetændelse, mellemørebetændelse og urinvejsinfektion.


Om smitte: Smitte overføres med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer.

Den væsentligste smitteoverførsel i institutioner sker fra personer, der er i inkubationsperioden, har diarré i familien, aktuelt er syge, eller er kommet for hurtigt tilbage igen i institution.